Cập nhật thời tiết Thời tiết
Giá vàng   Giá vàng
Vàng SJCMua vàoBán ra
Tỷ giá   Tỷ giá
Mua TMMua CKBán
  USD  25,108  25,138  25,458
  EUR  26,876  27,148  28,350
  GBP  31,932  32,254  33,289
  HKD  3,159  3,191  3,293
  JPY  156  157  165
  CHF  27,795  28,076  28,977
  AUD  16,529  16,696  17,232
  CAD  18,005  18,187  18,771
  SGD  18,364  18,550  19,145
  THB  618  686  713